Archive for the ‘Polskie akcje pomocowe’ Category

Z życia polskiej organizacji

Po transformacji w Polsce zaczął się prawdziwy boom na organizacje pozarządowe. Nic dziwnego, skoro po latach represji umożliwiono Polakom swobodne zrzeszanie się. Tworzenie fundacji i stowarzyszeń stało się gwarantowanym prawem każdego obywatela, cieszącego się pełnią praw publicznych. Organizacje trzeciego sektora zyskały wyższą rangę i powagi nadał im zapis konstytucyjny, stanowiący, iż przejmują od państwa część […]

Pomoc humanitarna

W mediach coraz częściej słyszymy o wielkich tragediach wstrząsających światem. Trzęsienia ziemi, tsunami, trąby powietrzne, wielkie mrozy czy wielkie susze dziesiątkują społeczności lokalne w odległych krajach. Z reguły są to kraje o wiele od Polski biedniejsze, znajdujące się poza Unią Europejską, często są to kraje trzeciego świata. Życie w tych krajach jeszcze przed tragedią było […]

Organizacje pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego to nie wszystkie stowarzyszenia czy fundacje. To tylko te z nich, które otrzymały ten status. To jakby tytuł, zbiór uprawnień nadany przez odpowiedni sąd. Aby ten status uzyskać, organizacja, a właściwie jej przedstawiciele, muszą się bardzo postarać, udowodnić, że organizacja rzeczywiście dla pożytku publicznego działa. Liczą się przeróżne sprawy. Są to zarówno […]

Trend w polskich akcjach pomocowych

Akcje charytatywne kojarzą nam się z rozdawaniem ubrań, jedzenia, pomocą bezdomnym czy innym poszkodowanym. Nie da się zaprzeczyć, że z reguły jest to pomoc materialna, rozdawanie czegoś. Tak też i większości z nas się kojarzą. Jednak ostatnio obserwuje się ciekawy trend. Chodzi o powstające coraz licznej organizacje pomagające osobom starszym. Nie chodzi tu jednak o […]