Zespół opieki hospicyjnej.

W placówce jaką jest hospicjum opiekę nad pacjentem powinien sprawować specjalny interdyscyplinarny zespół. W jego skład powinny wchodzić tacy specjaliści jak lekarz, pielęgniarki, psycholog, osoba duchowna czy też pracownik socjalny. Dopuszczalni są także do tej grupy wolontariusze, którzy nie muszą posiadać specjalnych umiejętności i fachowego wykształcenia. Wbrew pozorom obecność w składzie zespołu takich osób jak psycholog, duchowny oraz wolontariusz jest w pełni uzasadniona, ponieważ w hospicjum nie kładzie się jedynie nacisku na radzenie sobie z problemami natury fizycznej. Osoby, które trafiają do hospicjum z reguły nie mają większych szans na wyleczenie także muszą się przygotować na to, że niedługo przyjdzie im umrzeć. Niedoceniana jest rola wolontariusza, który bardzo często odgrywa kluczową rolę w pomocy pacjentowi. Jego obowiązkami jest pomoc nie tylko choremu, ale także jego rodzinie, która również cierpi ze swoim bliskim. Opieka hospicyjna może przybrać dwie formy. Pierwsza to hospicjum domowe, czyli opieka jest prowadzona w domu chorego. Hospicja w tym przypadku świadczą usługi związane z wypożyczeniem specjalistycznego sprzętu czy też przeszkalają rodzinę tak by ta była w stanie samodzielnie zajmować się chorym. Drugi rodzaj to hospicjum stacjonarne. Tutaj opieka prowadzona jest w osobnym budynku. Do niego trafiają osoby z najcięższymi przypadkami. Najczęściej są to osoby, u których zdiagnozowano nowotwór w ostatnich stadiach. Często także taki rodzaj opieki jest stosowany wobec osób samotnych, które nie posiadają bliskich.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.