Rodzaje hospicjum

Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskiego słowa hospes, czyli gość. Starożytna forma hospicjum została ukształtowana w Szkocji. Inaczej jest nowoczesnym kształtem, który został określony dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Wtedy to w roku 1967 został otworzony pierwszy specjalistyczny ośrodek opieki na chorymi umierającymi. Miało to miejsce w stolicy Wielkiej Brytanii, Londynie. To właśnie ono stało się modelem dla następnych placówek tego rodzaju, które z biegiem lat rozprzestrzeniły się na cały świat. Na chwilę obecną hospicjum jest miejscem, gdzie świadczona jest opieka medyczna, psychologiczna, czy też duchowa. Do takich placówek trafiają osoby, które znajdują się w terminalnej fazie choroby, czyli takiej, która jest już bliska śmierci. Hospicja nie mają jedynie pomagać chorym, ale także ich rodzinom, które również nie zawsze potrafią poradzić sobie z chorobą bliskiej osoby. Podstawowym celem jest jednak zrobienie wszystkiego by pacjent godnie znosił ostatnie chwile swojego życia. Chodzi o to by nie cierpiał w ostatnim stadium choroby, które może być trudnym przeżyciem dla schorowanego już ludzkiego ciała. Hospicja pod żadnym pozorem nie są placówkami medycznymi i nie prowadzą leczenia chorego. Zespół hospicyjny złożony ze specjalistów jest powołany głównie do tego by uśmierzać doraźnie ból, który sprawia, że chory cierpi. W skład zespołu wchodzą zarówno lekarze jak i wolontariusze, którzy nie muszą posiadać żadnego wykształcenia medycznego, a jedynie dobrą wolę i chęć pomagania osobom znajdującym się w fatalnej kondycji fizycznej. W Polsce możemy spotkać się dwoma rodzajami hospicjum.
Pierwszym rodzajem jest hospicjum domowe. Zasada jego działania polega na tym, że opieka hospicyjna prowadzona jest w miejscu zamieszkania osoby chorej. Zespół hospicyjny w tym wypadku nawiązuje współpracę z rodziną chorego i w domowym zaciszy zaczyna pomagać mu w przechodzeniu jednych z najcięższych chwil swojego życia. Hospicjum domowe ma zastosowanie przede wszystkim w momencie, gdy chory zostaje wypisany ze szpitala, po wykonaniu ostatnich zabiegów mających na celu zwalczenie choroby. To nie jedyne funkcje hospicja domowego. Oprócz tego ma ono możliwość wypożyczania rodzinom specjalistycznego sprzętu, który pomoże w skutecznym opiekowaniu się chorym. Zespół hospicyjny przeprowadza również specjalistyczne szkolenia członków rodziny, którzy będą się musieli opiekować pacjentem. Dzięki przekazanej wiedzy opieka będzie wtedy na bardziej profesjonalnym poziomie. Drugim rodzajem hospicjum jest hospicjum w formie stacjonarnej. Mieści się ono w osobnym budynku, który jest przystosowany do tego rodzaju opieki medycznej. Do takiego hospicjum trafiają przede wszystkim osoby, które znajdują się w ostatnim stadium chorób nowotworowych, które z reguły najbardziej wyniszczają ludzki organizm. Takie osoby wymagają stałej, specjalistycznej opieki . Czasem zdarza się również tak, że taka forma opieki jest stosowana w wypadku osób starych, które nie posiadają bliskich chcących się nimi zająć. Tacy ludzie również znajdują pomoc w hospicjach.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.